PHP MySQLi Functions

Знайомство із PHP MySQLi

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

Загальна інформація

PHP MySQLi = PHP MySQL Improved!

Функції MySQLi дозволяють Вам здійснювати обмін даними із MySQL сервером Бази Даних.

Зауважте: Розширення MySQLi розроблене для роботи із MySQL версії 4.1.13 та новішими.

Встановлення / Налаштування під час роботи PHP MySQLi

Щоб мати змогу працювати із розширеною версією PHP MySQLi Вам необхідно всатановити відповідну підтримку програмного забезпечення.

Розширення MySQLi було презентоване в PHP версії 5.0.0. Власний драйвер MySQL був включений у PHP версію 5.3.0

Офіційний сайт, останні версії PHP: php.net

Детальніше про встановлення: php.net/manual/en/mysqli.installation.php

Детальніше про налаштування: php.net/manual/en/mysqli.configuration.phpПерелік деяких функцій PHP MySQLi:

ФункціяПризначення
mysqli_affected_rows()

Функція mysqli_affected_rows() повертає кількість рядків SELECT, INSERT, UPDATE, REPLACE, чи DELETE запиту...

mysqli_character_set_name()

Функція mysqli_character_set_name() повертає значення типу кодування з'єднання з Базою Даних.

mysqli_connect_errno()

Функція mysqli_connect_errno() повертає тип помилки з'єднання.

mysqli_data_seek()

Функція mysqli_data_seek() встановлює результуючу вибірку даних на вказаний рядок даних.

mysqli_fetch_assoc()

Функція mysqli_fetch_assoc() витягує результуючий ряд, як асоціативний масив.

mysqli_fetch_array()

Функція mysqli_fetch_assoc() дістає ряд даних як асоціативний масив, можливий варіант числового індексу масиву даних, а також застосування обох варіантів - асоціативного та числового.

mysqli_fetch_all()

Функція mysqli_fetch_all() дістає всі рядки асоціативного масиву даних.

mysqli_fetch_object()

Функція mysqli_fetch_object() повертає рядок результуючої вибірки даних як обєкт.

mysqli_fetch_all()

Функція mysqli_fetch_row() повертає рядок результуючої вибірки даних як числовий масив.

mysqli_set_charset()

Функція mysqli_set_charset() встановлює тип кодування даних, що відправляються зі сторони клієнта до Бази Даних, та тип кодування даних, що приймаються клієнтом від Бази Даних.

mysqli_commit()

Функція mysqli_commit() виконує поточну транзакцію SQL запиту до БД.

mysqli_autocommit()

Функція mysqli_autocommit() встановлює (вкл/викл) автоматичне виконання транзакцій запитів до БД.

mysqli_free_result()

Функція mysqli_free_result() очищує память, що була задіяна в результуючій вибірці даних з таблиці Бази Даних.

mysqli_query()

Функція mysqli_query() виконує запит до Бази Даних.