PHP MySQL Database

Оновлення даних в БД, застосування PHP та MySQL

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

PHP MySQL Database

SQL-запит UPDATE застосовується для оновлення записів в таблиці даних.

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value


info label

Зверніть увагу на WHERE в синтаксичному кодуванні SQL-виразу UPDATE. Оператор WHERE вказує, який запис даних повинен бути оновленийй. Якщо Ви не вкажете, що потрібно оновити оператором WHERE,- то будуть оновлені всі записи.

Більше дізнатись про SQL-запити можна переглянувши сторінку елементи SQL.

Давайте розглянемо таблицю "MyGuests":

IDfirstnamelastnameemail
1JohnDoejohn@example.com
2MaryMoemary@example.com

Слідуючий приклад оновлює запис з id=2 в таблиці "MyGuests":

Оновлення даних застосовуючи MySQLi (обєктно-орієнтований стиль кодування)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створюємо з'єднання
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Перевіряємо з'єднання
if ($conn->connect_error) {
die("Помилка з'єднання: " . $conn->connect_error);
}

// Оновлюємо запис
$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Запис успішно оновлений";
} else {
echo "Помилка оновлення запису: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

MySQLi процедурний стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створюємо з'єднання
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Перевіряємо з'єднання
if (!$conn) {
die("Помилка з'єднання: " . mysqli_connect_error());
}

// Оновлення запису
$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "Запис успішно оновлено";
} else {
echo "Помилка оновлення запису: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>


MySQLi процедурний стиль кодування

<?php

$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
       $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
       $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

// SQL-запит на видалення запису
       $sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

// Підготовлюємо дані
       $stmt = $conn->prepare($sql);

// Виконуємо запит
       $stmt->execute();

// Виводимо повідомлення про результати оновлення даних
       echo $stmt->rowCount() . "Записи успішно оновленіі";
       }

catch(PDOException $e) {
       echo $sql. "Помилка: " . $e->getMessage();
       }
$conn = null;
?>


Після того як запис буде видалено, таблиця буде мати вигляд:

IDfirstnamelastnameemail
1JohnDoejohn@example.com
2MaryDoemary@example.com