PHP MySQLi Functions

PHP mysqli_set_charset() Function

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

Загальна інформація

Функція mysqli_set_charset() встановлює тип кодування даних, що відправляються зі сторони клієнта до Бази Даних, та тип кодування даних, що приймаються клієнтом від Бази Даних.Синтаксис


mysqli_set_charset(connection,charset);

параметр:
connection - обов'язковий, вказує для системи MySQL, яке з'єднання використовувати для кодування
charset - обов'язковий, вказує тип кодування даних

Технічні дані: TRUE в результаті успішного виконання функції. FALSE у випадку помилки виконання функції;


<?php
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

// Перевіряємо з'єднання
if (mysqli_connect_errno()){
echo "Помилка з'єднання з MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Встановлюємо тип кодування даних
mysqli_set_charset($con,"utf8");

mysqli_close($con);
?>


До речі можна переглянути статтю про charset кракозябри