PHP MySQL Database

Обмеження кількості записів

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

PHP MySQL Database

В системі MySQL передбачений оператор LIMIT, що обмежує кількість записів результуючої вибірки даних.

Оператор LIMIT полегшує код великих результуючих даних, розділяючи їх по кількості записів - це зручно, де дані представлені в великих таблицях. Так як вибірка великої кількості даних може затруднювати виконання програми.

Підсумовуючи вищесказане, вибір всіх записів з 1 по 30 (включно) таблиці "Orders" буде мати вигляд:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

Якщо нам необхідно вибрати записи 16-25 (включно)?
В системі MySQL можна застосувати OFFSET.
SQL-запит нижче поверне 10 записів, розпочинаючи з 16 (OFFSET 15).

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";

Можна застосувати аналогічний запит.

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";

Зверніть увагу, що номери міняються місцями, коли ви використовуєте кому.