PHP MySQL Database

PHP + MySQL внесення декількох записів до таблиці Бази Даних

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

PHP MySQL Database

Багаторазовий SQL-запит може використовуватись з функцією mysqli_multi_query().

Слідуючий запис вносить три нових записи до таблиці "MyGuests".

MySQLi об'єктно-орієнтований стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створюємо з'єднання
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Перевіряємо з'єднання
if ($conn->connect_error) {
die("Помилка з'єднання: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')";

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
echo "Нові записи успішно створені";
} else {
echo "Помилка: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

info label

Зауважте кожен SQL-запит повинен бути розділений крапка з комою.

MySQLi процедурний стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створюємо з'єднання
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Перевіряємо з'єднання
if (!$conn) {
die("Помилка з'єднання: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')";

if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) {
echo "Новий запис успішно створений";
} else {
echo "Помилка: " . $sql . "
" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>запис кодування PDO став дещо другим.

PDO стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
       $conn = new PDO("mysql:host=$servername; dbname=myDB", $username, $password);

       // встановлення PDO на випадок помилки з'єднання ( exception )
       $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

       // початок транзакції
       $conn->beginTransaction();

       // SQL- запити
       $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
       VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')");
       $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
       VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com')");
       $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
       VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')");

       // виконуємо транзакцію
       $conn->commit();
       echo "Нові записи успішно добавлені";
       }

catch(PDOException $e)
       {
       // повертаємо транзакцію, якщо сталась помилка
       $conn->rollback();
       echo " Помилка " . $e->getMessage();
       }

$conn = null;
?>