PHP MySQL Database

PHP + MySQL внесення даних до таблиць Бази Даних

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

PHP MySQL Database

За умови, що створена База Даних та створені таблиці, можна розпочати вносити записи до таблиць.
Декілька правил щодо заповнення:
- SQL-запит повинен бути заключений в PHP кодування;
- Строкові вирази всередині SQL-запиту повинні бути в кавичках
- Числові значення не повинні бути укладені в лапки
- Слово NULL не повинно бути укладено в лапки

Вираз INSERT INTO використовується для внесення записів до таблиці Бази Даних застосовуючи систему MySQL.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

В попередньому розділі ми створили таблицю "MyGuests" що має пять колонок: "id", "firstname", "lastname", "email" та "reg_date". Давайте розглянемо яким чином внести дані до таблиці.

info label

Зауважте Якщо колонка має атрибут AUTO_INCREMENT (як колонка "id" ) чи TIMESTAMP (як колонка "reg_date"), тоді немає необхідності вказувати ці дані в SQL-запиті, система MySQL автоматично добавить записи.

Слідуючий приклад вносить дані до таблиці "MyGuests":

MySQLi об'єктно-орієнтований стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створюємо з'єднання
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Перевіряємо з'єднання
if ($conn->connect_error) {
die("Помилка з'єднання: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Новий запис успішно створений";
} else {
echo "Помилка: " . $sql . "
" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>


MySQLi процедурний стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створюємо з'єднання
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Перевіряємо з'єднання
if (!$conn) {
die("Помилка з'єднання: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "Новий запис успішно створений";
} else {
echo "Помилка: " . $sql . " " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>PDO стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
       $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB", $username, $password);

       // встановлення PDO на випадок помилки з'єднання ( exception )
       $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
       $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
       VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

       // використовуємо exec() тому, що відсутня результуюча вибірка даних
       $conn->exec($sql);
       echo "Новий запис успішно створений";
       }

catch(PDOException $e)
       {
       echo $sql . " " . $e->getMessage();        }

$conn = null;
?>