PHP MySQLi Functions

PHP mysqli_fetch_field() Function

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

Загальна інформація

Функція mysqli_fetch_field() повертає поле(колонку) як об'єкт в результуючій вибірці даних.

Синтаксис

mysqli_fetch_field(result);

параметр:
result - обов'язковий, вказує результуючу вибірку даних для аналізу, що вибрані mysqli_query(), mysqli_store_result() чи mysqli_use_result()

Технічні дані: Повертає об'єкт, що складається з даних поле(колонка) таблиці.
FALSE, якщо інформація недоступна.
Об'єкт має слідуючі властивості:
name - імя колонки
orgname - оригінальне імя колонки (якщо застосовується псевдонім колонки alias )
table - ім'я таблиці
orgtable - оригінальне імя таблиці (якщо застосовується псевдонім таблиці alias )
db - database (new in PHP 5.3.6)
catalog - імя каталогу, always "def" (since PHP 5.3.6)
max_length - максимальна ширина поля
length - ширина поля,
charsetnr - номер символа для поля
flags - bit-flags для поля
type - тип даних, що застосовується для поля
decimals - для цифрових значень поля

<?php
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

// Перевіряємо з'єднання
if (mysqli_connect_errno())
{
echo "Помилка з'єднання з MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
// Отримуємо інформацію про поля таблиці
while ($fieldinfo=mysqli_fetch_field($result)){
printf("Name: %s\n",$fieldinfo->name);
printf("Table: %s\n",$fieldinfo->table);
printf("max. Len: %d\n",$fieldinfo->max_length);
}

// Очищуємо результуючу вибірку даних
mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);
?>


Приклад застосування функції mysqli_fetch_field()

Для прикладу візьмемо таблицю Transit ( Перевезення ) з даними.

№ рейсуДатаВантаж
100112-03-2005Залізо
100212-03-2005Продовольчі товари
100313-03-2005Контейнер
100417-03-2005Компютерні комплектуючі
100518-03-2005Продовольчі товари


Протестуємо запит

<?php
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

echo "Помилка при зєднанні: " . mysqli_connect_errno();

$sql="SELECT * FROM Transit";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
// Отримуємо інформацію про поля таблиці Transit
while ($fieldinfo=mysqli_fetch_field($result)){
printf("Name: %s\n",$fieldinfo->name);
printf("Table: %s\n",$fieldinfo->table);
printf("max. Len: %d\n",$fieldinfo->max_length);
printf("type: %d\n",$fieldinfo->type);
printf("charsetnr: %d\n",$fieldinfo->charsetnr);
echo '<br>';
}

// Очищуємо результуючу вибірку даних
mysqli_free_result($result);

mysqli_close($con);
?>


Результуюча вибірка інформаційних даних колонок з таблиці Transit

Name: id Table: Transit max. Len: 1 type: 3 charsetnr: 63
Name: Tr_date Table: Transit max. Len: 10 type: 10 charsetnr: 63
Name: Town_from Table: Transit max. Len: 8 type: 253 charsetnr: 51
Name: Town_to Table: Transit max. Len: 8 type: 253 charsetnr: 51
Name: Carrier Table: Transit max. Len: 9 type: 253 charsetnr: 51
Name: Goods Table: Transit max. Len: 23 type: 253 charsetnr: 51