PHP MySQLi Functions

PHP mysqli_data_seek() Function

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

Загальна інформація

Функція mysqli_data_seek() встановлює результуючу вибірку даних на вказаний рядок даних.

Синтаксис


mysqli_data_seek(result,offset);

параметр:
result - обов'язковий, визначає пошук у результуючій вибірці даних, що вибрані mysqli_query(), mysqli_store_result() чи mysqli_use_result()
offset - обов'язковий, визначає поле вибірки даних. Повинно бути від 0 до загальної кількості рядків - 1. ( дані зберігаються розпочинаючи з 0)

Технічні дані: Повертає значення - TRUE при успішній вибірці даних, та FALSE при помилковому запиті.


<?php
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

// Перевіряємо з'єднання
if (mysqli_connect_errno()){
echo "Помилка з'єднання з MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){

// Вибираємо рядок даних, що знаходяться в 15 рядку
mysqli_data_seek($result,14);

// Отримуємо дані рядку
$row=mysqli_fetch_row($result);
printf ("Lastname: %s Age: %s\n", $row[0], $row[1]);

// Очищуємо результуючу вибірку даних
mysqli_free_result($result);
}
mysqli_close($con);
?>


Приклад застосування функції mysqli_data_seek()

Для прикладу візьмемо таблицю Transit ( Перевезення ) з даними.

№ рейсуДатаВантаж
100112-03-2005Залізо
100212-03-2005Продовольчі товари
100313-03-2005Контейнер
100417-03-2005Компютерні комплектуючі
100518-03-2005Продовольчі товари


Протестуємо запит

<?php
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

$sql="SELECT * FROM Transit ";
if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
mysqli_data_seek($result,4);
$row=mysqli_fetch_row($result);
printf ("Date: %s Вантаж: %s \n", $row[1], $row[5]);
mysqli_free_result($result);
}
mysqli_close($con);
?>

Результуюча вибірка даних:

Date: 2005-03-18 Вантаж: Продовольчі товари