PHP MySQL Database

PHP + MySQL створення Бази Даних

Матеріал представлений на сторінці є моїм перекладом ресурсу w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

PHP MySQL Database

База Даних складається з однієї чи декількох таблиць.
Ви повинні мати права на створення CREATE чи видалення MySQL Бази Даних.


Створення Бази Даних використовуючи MySQLi та PDO

Вираз CREATE DATABASE використовується для створення Бази Даних застосовуючи систему MySQL.
Наступний приклад створює Базу Даних з імям "myDB".

MySQLi об'єктно-орієнтований стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Створюємо з'єднання
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);

// Перевіряємо з'єднання
if ($conn->connect_error) {
die("Помилка з'єднання: " . $conn->connect_error);
}

// Створення Бази Даних
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "База Даних успішно створена";
} else {
echo "Помилка при створенні Бази Даних: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

info label

Зауважте Коли Ви створюєте нову Базу Даних, Ви повинні вказати лише три аргумента для об'єкту mysqli (servername, username and password)

Порада: Якщо Ви використовуєте окремий порт, додайте пустий вираз в аргументі, на зразок цього:
new mysqli("localhost", "username", "password", "", port)

MySQLi процедурний стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Створюємо з'єднання
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Перевіряємо з'єднання
if (!$conn) {
die("Помилка з'єднання: " . mysqli_connect_error());
}

// Створення Бази Даних
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "База Даних успішно створена";
} else {
echo "Помилка при створенні Бази Даних: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>Зауважте: Наступний приклад застосування PDO стилю кодування створює Базу Даних "myDBPDO":

PDO стиль кодування

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
       $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB", $username, $password);

       // встановлення PDO на випадок помилки з'єднання ( exception )
       $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
       $sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";

       // використовуємо exec() тому, що відсутня результуюча вибірка даних
       $conn->exec($sql);
       echo "База Даних успішно створена";
       }
catch(PDOException $e)
       {
       echo $sql . " " . $e->getMessage();
       }

$conn = null;
?>


Порада: Перевагою PDO є застосування класу exception, що дозволяє вирішувати любі проблеми, що можуть статися під час запитів до Бази Даних. Якщо виконується exception в середині блоку try{ }, то скрипт перестає далі виконуватись та переходить до виконання блоку catch(){ }. Блок catch() виводить вираз SQL-запиту та відтворює повідомлення про помилку.