book

PhP з MySQL

Елемент PHP + MySQLПризначення
MySQL DatabasePHP для керування базою Даних MySQL
PHP Connect to MySQLPHP з'єднання з базою Даних MySQL
PHP Create a MySQL DatabasePHP + MySQL створення Бази Даних
Create a MySQL TablePHP + MySQL створення таблиць Бази Даних
Insert Data Into MySQLВнесення даних.
Get ID of The Last Inserted RecordPHP + MySQL визначення Id останнього запису до таблиць Бази Даних
Insert Multiple Records Into MySQLPHP + MySQL внесення декількох записів до таблиці Бази Даних
Prepared StatementsPrepared statements - Підготовлені вирази
Select Data From a MySQL DatabaseВибір даних з Бази даних, застосування PHP та MySQL
Delete Data From a MySQL TableВидалення даних з таблиці
Update Data In a MySQL TableОновлення даних в БД, застосування PHP та MySQL
Limit Data SelectionsОбмеження кількості записів


Функції PHP

Функція PHPПризначення
mysqli_affected_rowsФункція підрахунку кількості задіяних рядків SQL-запиту
mysqli_character_set_name()Функція визначення типу кодування з'єднання з Базою Даних
mysqli_connect_errno()Службова функція типу помилки з'єднання з Базою Даних
mysqli_data_seek()Встановлює результуючу вибірку даних на вказаний рядок даних
mysqli_fetch_assoc()Функція mysqli_fetch_assoc() витягує результуючий ряд як асоціативний масив.
mysqli_fetch_field()Функція mysqli_fetch_field() повертає поле(колонку) як об'єкт в результуючій вибірці даних.
mysqli_set_charset()Встановлює тип кодування даних на стороні клієнту