Символи узагальнення з оператором вибору LIKE SQL-запиту

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Символи узагальнення використовуються для заміни любого символу(ів) в тексті запиту.

Символи використовуються спільно з оператор вибору LIKE SQL-запиту для пошуку даних.

Символ узагальненняПризначення
%Заміна пустого чи декількох символів
_Заміна одного символу
[список]встановлення цілого ряду символів, що мають задовільняти критеріям пошуку
[^список] чи [!список]Встановлення цілого ряду символів, що НЕ мають задовільняти критеріям пошуку


Приклад вибірки даних використовуючи символ %

Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх користувачів, що проживають в місті, яке розпочинається на "ber".

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 'ber%';

Перевір себе тут

Вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх користувачів, що проживають в місті, яке має склад "es":

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '%es%';

Перевір себе тут

Приклад вибірки даних використовуючи символ     _

Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх користувачів, що проживають в місті, яке розпочинається на любий один символ та закінчується на "erlin".

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '_erlin';

Перевір себе тут


Ще один зразок використання символу _:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 'L_n_on';

Перевір себе тут


Використання [список] для пошуку за зразком

Слідуючий SQL-запит вибирає дані користувачів, що проживають в місті, яке розпочинається на "b", "s", чи "p":

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[bsp]%';

Перевір себе тут

Слідуючий SQL-запит вибирає дані користувачів, що проживають в місті, яке розпочинається з літер "a", "b", чи "c":

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[a-c]%';

Перевір себе тут

Слідуючий SQL-запит вибирає дані користувачів, що проживають в місті, яке НЕ розпочинається з літер "b", "s", чи "p":

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[!bsp]%';

або так

SELECT * FROM Customers
WHERE City NOT LIKE '[bsp]%';

Перевір себе тут