Оператор умови WHERE в SQL запиті

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Оператор умови WHERE використовується для зчитування даних лише тих записів, які задовільняють особливим критеріям.

Синтаксис SQL запиту з використанням фільтру WHERE:


SELECT column_name,column_name
FROM table_name
WHERE column_name operator value;

База Даних Demo

Для зразка використаємо добре відому :) Базу Даних Northwind .
Нижче представлений зразок таблиці "Customers" (Споживачі):

Розглянемо слідуючу Базу Даних.
Таблиця "Customers"(Споживачі).

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57
2Ana TrujilloAna TrujilloConstitucion 2222
3Antonio MorenoAntonio MorenoMataderos 2312
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Berglunds SnabbkopChristina BerglundBerguvsvagen 8

Приклад вибірки колонки за допомогою оператора умови WHERE

Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх (символ вибору *) споживачів з країни Mexico.

Приклад:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';

Перевір себе тут


Текстові чи числові поля

    SQL запити вимагають текст вставляти в одинарні качички (більшість Баз Даних дозволяють вставляти і в двойні кавички).
Що ж до числових значень, то вони не мають бути в кавичках.

Приклад:
SELECT * FROM Customers WHERE ID=3;

Перевір себе тут


Оператори порівняння в фільтрові WHERE

Наступніі оператори можуть використовуватись в умові WHERE.

ОператорПризначення
=Одинакові
<>Не одинакові. Зауважте, в деяких версіях знак може бути як !=
>Більше чим
<Менше чим
>=Більше чим або рівно з умовою
<=Менше чим або рівно з умовою
BETWEENМіж вказаними значеннями
LIKEшукати за зразком
INколонка специфічних можливих значень