Синтаксис UPDATE в SQL запитах

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


SQL запит UPDATE використовується для оновлення вже існуючих даних в таблиці .

UPDATE table_name
SET column1=value1,column2=value2,...
WHERE some_column=some_value;


лампочка Зверніть увагу, що тут використовується оператор умови WHERE. Оператор WHERE вказує, які конкретно записи мають бути оновлені. Якщо Ви пропустите умову WHERE, то будуть оновлені всі записи.

База Даних Demo

Розглянемо слідуючу таблицю Бази Даних.
Таблиця "Customers"(Споживачі).

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57
2Ana TrujilloAna TrujilloConstitucion 2222
3Antonio MorenoAntonio MorenoMataderos 2312
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Berglunds SnabbkopChristina BerglundBerguvsvagen 8

Приклад оновлення даних за допомогою SQL запиту UPDATE

Якщо ми бажаємо оновити дані споживача "Alfreds Futterkiste" внесенням нового контракту та міста то маємо записати вираз слідуючим чином:

Приклад:
UPDATE Customers
SET ContactName='Alfred Schmidt'
WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

Перевір себе тут

Вибірка даних з таблиці "Customers" (Споживачі) буде виглядати слідуючим чином:

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfred SchmidtMaria AndersObere Str. 57
2Ana TrujilloAna TrujilloConstitucion 2222
3Antonio MorenoAntonio MorenoMataderos 2312
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Berglunds SnabbkopChristina BerglundBerguvsvagen 8

Обережність при роботі з оновленнями записів

Будьте обережні, коли оновлюєте дані. Якщо ми пропускаємо умову WHERE, в прикладі що вище, на зразок такого:

UPDATE Customers
SET ContactName='Alfred Schmidt';

Вибірка даних з таблиці "Customers" (Споживачі) буде виглядати слідуючим чином:

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfred SchmidtMaria AndersObere Str. 57
2Alfred SchmidtAna TrujilloConstitucion 2222
3Alfred SchmidtAntonio MorenoMataderos 2312
4Alfred SchmidtThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Alfred SchmidtChristina BerglundBerguvsvagen 8