Застосування умови UNIQUE в SQL-виразах

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Застосування умови UNIQUE в SQL-виразах створює унікальний ідентифікатор для поля даних Бази Даних.
У випадку застосування умови UNIQUE та PRIMARY KEY гарантовано забезпечується унікальність поля даних колонки.
PRIMARY KEY автоматично створюється як UNIQUE поля даних.

Зауважте, що ви можете мати багато UNIQUE значень полів та лише один PRIMARY KEY умов для однієї таблиці.

Умова UNIQUE в SQL-виразі при створенні таблиці CREATE TABLE

Слідуючий SQL-вираз створює колонку "P_Id" з умовою UNIQUE при створенні таблиці "Persons" (для MySQL)

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
UNIQUE (P_Id)
)

Дозволяється надавати умову UNIQUE для декількох колонок одночасно, використовуючи слідуючий SQL-вираз

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)
)

Умова UNIQUE SQL-виразі при внесенні змін до таблиці ALTER TABLE

Слідуючий SQL-вираз створює колонку "P_Id" з умовою UNIQUE коли таблиця "Persons" вже створена.

ALTER TABLE Persons
ADD UNIQUE (P_Id)

Для декількох колонок

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)

Вилучення умови UNIQUE

ALTER TABLE Persons
DROP INDEX uc_PersonID