Синтаксис SQL запитів

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Бази Даних досить часто складаються з однієї чи декількох таблиць. Кожна таблиця має своє ідентифікаційне ім'я. Щось на зразок, "Customers" (Споживачі) чи "Orders" (Замовлення). Таблиці складаються з записів (рядків) з даними.

Розглянемо слідуючу Базу Даних.
Таблиця "Customers"(Споживачі).

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57
2Ana TrujilloAna TrujilloConstitucion 2222
3Antonio MorenoAntonio MorenoMataderos 2312
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Berglunds SnabbkopChristina BerglundBerguvsvagen 8


Таблиця має п'ять записів (по одному на кожного споживача) та чотири колонки (ID-номер, CustomerName-ім'я, ContactName-ім'я для контактів, Address-адреса).


Вираз SQL запиту до Бази Даних

Найбільше вживаніші SQL запити вказані нижче.
Слідуючий SQL запит вибирає всі записи з таблиці "Customers" (Споживачі)

Приклад:
SELECT * FROM Customers;

Перевір себе тут

В цьому посібнику будуть предствалені всі різновиди запитів SQL.


Майте на увазі...

SQL запити не чутливі до регістрів: select це теж саме, шо і SELECT в навчальному посібнику SQL запити будуть написані у верхньому регістрові


Коми після SQL запитів?

Деякі бази Даних вимагають ком в кінці кожного SQL виразу. Кома є стандартним розділенням кожного SQL запиту в системах Бази Даних, що дозволяє виконувати більше ніж один SQL запит при одночасному зверненні до сервера.
В даному навчальному посібнику ми будемо розділяти комою кожен окремий запит


Деякі з важливих SQL команд


SELECT - вибирає дані з Бази Даних
UPDATE - оновлює дані в Базі Даних
DELETE - видаляє дані з Бази Даних
INSERT INTO - встановлює нові дані в Базу Даних
CREATE DATABASE - створює Базу Даних
ALTER DATABASE - змінює Базу Даних
CREATE TABLE - створює нову таблицю
ALTER TABLE - змінює таблицю
DROP TABLE - видаляє таблицю
CREATE INDEX - створює індекс (пошук ключа)
DROP INDEX - видаляє індекс