Функції в SQL

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


SQL має багато вбудованих функцій для виконання операцій з даними.

Агрегатні функції SQL

Агрегатні функції SQL повертають одне значення, вираховуючи значення всієї колонки.

Корисними функціями є:
AVG() - Повертає середнє значення,
COUNT() - Повертає кількість рядків,
FIRST() - Повертає перший рядок,
LAST() - Повертає останній рядок,
MAX() - Повертає найбільше значення,
MIN() - Повертає найменше значення,
SUM() - Повертає суму

Cкалярні функції

Скалярні функції повертають значення, що базується на введеному значенні.

Корисними функціями є:
UCASE() - Перетворює поле в верхній регістр,
LCASE() - перетворює поле в нижній регістр,
MID() - Вилучає символ з текстового поля,
LEN() - Повертає кількість символів текстового поля,
ROUND() - Округлює числове значення до вказаного в умові.
NOW() - Повертає поточну дату та час,
FORMAT() - Вказує в якому форматі мають виводитись даних

Детальніше про функції в наступних розділах Перелік деяких функцій SQL