Оператор SELECT INTO в SQL-запиті

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Оператор SELECT INTO в SQL-запиті копіює результати вибірки з однієї таблиці та вставляє в іншу таблицю.

Синтаксис використання оператора SELECT INTO SQL-запиту.
Ми можемо скопіювати всі колонки в нову таблицю.

SELECT *
INTO newtable [IN externaldb]
FROM table1;

Ми можемо скопіювати лише необхідну нам колонку в нову таблицю.

SELECT column_name(s)
INTO newtable [IN externaldb]
FROM table1;

Нова таблиця буде створена з колонкою та типом даних як визначено оператором SELECT. Ви можете застосувати оператор AS щоб надати імя для нової колонки.

Приклад використання оператора SELECT INTO

Створення резервних копій таблиць

SELECT *
INTO CustomersBackup2013
FROM Customers;

Використовуючи оператор IN можна скопіювати одну таблицю в в іншу таблицю в іншій Базі Даних

SELECT *
INTO CustomersBackup2013 IN 'Backup.mdb'
FROM Customers;

Скопіювати декілька колонок в нову таблицю:

SELECT CustomerName, ContactName
INTO CustomersBackup2013
FROM Customers;

Скопіювати лише споживачів с певної країни.

SELECT *
INTO CustomersBackup2013
FROM Customers
WHERE Country='Germany';

Скопіювати дані з декількох таблиць в одну нову таблицю.

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
INTO CustomersOrderBackup2013
FROM Customers
LEFT JOIN Orders
ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;

Оператор SELECT INTO може бути корисним>, якщо необхідно створити нову пусту таблицю, застосовуючи оператор WHERE з запитом, де немає даних.

SELECT *
INTO newtable
FROM table1
WHERE 1=0;