Застосування умови PRIMARY KEY в SQL-виразах

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Застосування умови PRIMARY KEY в SQL-виразах створює унікальний ідентифікатор для кожного запису поля даних Бази Даних.

Значення поля PRIMARY KEY має бути унікальним.

Значення поля PRIMARY KEY не повинно мати NULL значення.

Одна таблиця має лише один PRIMARY KEY.

Умова PRIMARY KEY в SQL-виразі при створенні таблиці CREATE TABLE

Слідуючий SQL-вираз створює колонку "P_Id" з умовою PRIMARY KEY при створенні таблиці "Persons" (для MySQL)

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
PRIMARY KEY (P_Id)
)
CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)
)

Зауважте: В прикладі поданому вище, лише один PRIMARY KEY (pk_PersonID), але це значення pk_PersonID складається з двох колонок (P_Id та LastName).

Умова PRIMARY KEY в SQL-виразі при внесенні змін до таблиці ALTER TABLE

   Слідуючий SQL-вираз створює колонку "P_Id" з умовою PRIMARY KEY коли таблиця "Persons" вже створена.

ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (P_Id)

Для декількох колонок

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)

Вилучення умови PRIMARY KEY

ALTER TABLE Persons
DROP PRIMARY KEY