Оператор ORDER BY в SQL запитах

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Ключове слово ORDER BY використовується для того, щоб відсортирувати результуючі дані з Бази Даних з однієї чи декількох колонок.

За замовчуванням при використанні оператора ORDER BY в в SQL запитах відбувається зростаючий порядок записів. Для вибірки спадаючого порядку записів, можна використати ключове слово DESC.

Синтаксис оператора ORDER BY в SQL запитах

SELECT column_name,column_name
FROM table_name
ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC;

Приклад вибірки колонки даних за допомогою оператора ORDER BY

Представлений нижче вираз вибирає дані з таблиці "Customers", що відсортировані за умовою "Country" (країни).

Приклад:
SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;

Перевір себе тут

Приклад вибірки колонки даних за допомогою оператора ORDER BY та ключового слова DESC

    Представлений нижче вираз вибирає дані з таблиці "Customers", що відсортировані за умовою "Country" (країни) в спадаючому порядку.

Приклад:
SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC;

Перевір себе тут

Приклад вибірки колонки даних за допомогою оператора ORDER BY для декількох колонок

Приклад:
SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country,CustomerName;

Перевір себе тут