Оператор обмеження вибору даних OFFSET

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Система керування Базою Даних передбачає в своєму арсеналі оператор обмеження, що вказує, яку частину даних НЕ виводити в результуючій вибірці даних.

Для обмеження кількості результуючої вибірки даних існує оператор LIMIT та оператор OFFSET.

Оператори обмеження дуже зручні, якщо необхідно вибрати певні дані у великих (дуже великих) таблицях. Так як вибірка всіх даних може значно вплинути на продуктивність роботи скрипту.

Вибірка даних з таблиці "Orders", скажімо, з 1 по 30 рядок матиме вигляд:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

Якщо ж необхідно буде вибрати записи з 16 - 25 рядок (включно)?

Маємо можливість застосувати оператор OFFSET.

SQL-запит тоді каже: "поверніть лише 10 записів, розпочинаючи із 16 запису таблиці (пропускаємо 15)":

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";

Проте можна застосувати й такий, дещо менший, SQL-запит, що поверне такий замий результат

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";

Зверніть лиш увагу цифри змінюються коли застосовуєте кому!