Застосування умови NOT NULL в SQL-виразах

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


За замовчуванням значення поля таблиці даних може приймати NULL значення.
Обмеження NOT NULL в SQL-виразах примушує завжди вносити значення в поле даних, тобто ви не зможете внести чи обновити запис, без внесення значення в поле таблиці.
    Слідуючий SQL-вираз примушує вносити дані в поле колонки "P_Id" та "LastName".

SQL CREATE TABLE + синтаксис обмеження

CREATE TABLE PersonsNotNull
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

Перевір себе тут