Оператор вибору LIKE SQL-запиту до Бази Даних

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Оператор вибору LIKE використовується сувмісно з оператором WHERE SQL-запиту для пошуку даних за зразком (like).

Синтаксис оператор LIKE SQL-запиту

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern;

Приклад вибірки даних за допомогою оператора LIKE

Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх користувачів, що проживають в місті, яке розпочинається на "s".

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 's%';

Перевір себе тут


Зауважте!. Знак "%" використовується для визначення групових літер (пропущених літер), як до зразку так і після зразку. Дещо більше інформації про групові літери буде в слідуючих розділах.
Слідуючий приклад вибирає всіх споживачів, місто яких закінчується на символ "s":

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '%s';

Перевір себе тут

Слідуючий приклад вибирає всіх споживачів, країна яких закінчується на патерн слова "land":

SELECT * FROM Customers
WHERE Country LIKE '%land%';

Перевір себе тут

Використовуючи ключове слово NOT дозволяє Вам вибирати дані в яких немає подібної частини слова в даних.

Слідуючий приклад вибирає всіх споживачів, країна яких НЕ закінчується на патерн слова "land":

SELECT * FROM Customers
WHERE Country NOT LIKE '%land%';

Перевір себе тут