Об'єднання рядків з однієї чи декількох таблиць оператором RIGHT JOIN в SQL-запиті

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Ключове слово RIGHT JOIN вибирає всі рядки в SQL-запиті з правої таблиці (table2) з відповідними рядками в лівій таблиці (table1).
Результат NULL коли не має відповідних рядків.
Синтаксис SQL-запиту:

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

чи

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

PS в деяких Базах Даних RIGHT JOIN теж саме, що і RIGHT OUTER JOIN.

обєднання даних таблиць зліва

Приклад Бази Даних

Таблиця Orders(Замовлення).

OrderIDCustomerIDOrderDate
1030821996-09-18
10309371996-09-19
10310771996-09-20

Вибірка з таблиці Employees(співробітники).

Таблиця "Employees"(співробітники).

EmployeeIDLastNameFirstNameNotes
1DavolioNancyEducation includes....
2FullerAndrewAndrew received..
3LeverlingJanetJanet has...


Приклад RIGHT JOIN в SQL-запиті

Слідуючий SQL-вираз повертає записи даних замовлень співробітників, що вони виконали.

SELECT Orders.OrderID, Employees.FirstName
FROM Orders
RIGHT JOIN Employees
ON Orders.EmployeeID=Employees.EmployeeID
ORDER BY Orders.OrderID;

Перевір себе тут

Зауважте. Оператор RIGHT JOIN повертає всі значення даних з правої таблиці Employees (Співробітники), навіть якщо не було знайдено відповідних рядків в лівій таблиці Orders(Замовлення).