Об'єднання рядків оператором LEFT JOIN в SQL-запиті

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Ключове слово LEFT JOIN вибирає всі рядки в SQL-запиті з лівої таблиці (table1) з відповідними рядками в правій таблиці (table2).
Результат NULL коли не має відповідних рядків.
Синтаксис SQL-запиту:

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

чи

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

PS в деяких Базах Даних LEFT JOIN теж саме, що і LEFT OUTER JOIN.

обєднання даних таблиць зліва

Приклад Бази Даних

Таблиця Customers.

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57
2Ana TrujilloAna TrujilloConstitucion 2222
3Antonio MorenoAntonio MorenoMataderos 2312
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Berglunds SnabbkopChristina BerglundBerguvsvagen 8

Таблиця Orders:

OrderIDCustomerIDOrderDate
1030821996-09-18
10309371996-09-19
10310771996-09-20

Приклад LEFT JOIN в SQL-запиті


SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
LEFT JOIN Orders
ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

Перевір себе тут

Зауважте. Оператор LEFT JOIN повертає всі значення даних з лівої таблиці, навіть якщо не було знайдено відповідних рядків в правій.