Об'єднання пошукових значень оператором IN в SQL-запиті

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Оператор IN дозволяє вам задати групу значень, що необхідно знайти, при використанні опратора умови WHERE.

Синтаксис використання оператора IN.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1,value2,...);

Приклад вибірки даних використовуючи символ оператора IN

Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх користувачів, що проживають в місті, "Paris" та "London":

SELECT * FROM Customers
WHERE City IN ('Paris','London');

Перевір себе тут