SQL-функція SUM() - сума елементів колонки Баних Даних

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Синтаксис SQL-функції SUM()

SELECT SUM(column_name) FROM table_name;

Розглянемо слідуючу таблицю Бази Даних.
Таблиця "OrderDetails".

OrderIDProductIDQuantity
102481112
102484210
10248725
10249149
102495140


Приклад використання SQL-функції SUM()

Слідуючий SQL-вираз повертає суму поля "Quantity" (Кількість) з таблиці "OrderDetails".

SELECT SUM(Quantity) AS TotalItemsOrdered FROM OrderDetails;

Перевір себе тут