SQL-Функція ROUND()

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Функція ROUND() округлює числове значення після коми до вказаної в умові кількості знаків.

Відмітьте: Деякі Бази Даних по різному виконують округлення ніж зазвичай прийнято. Деякі вважають, що функція ROUND() повинна округлювати до найближчого цілого числа. Тим не менше, деякі Системи Керування Базами Даних виконують "Банківське Округлення"; Це значить, що значення буде округлено до найближчого парного числа. Наприклад, якщо значення 11.3, логічно було б округлити до 11. Тим не менш, оскільки 11 є непарне, то метод "Банківське округлення" округлить це значення до 12.

Синтаксис SQL-функції ROUND()

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name;

ПараметрПризначення
column_nameОбов'язковий параметр. Поле яке необхідно округлити
decimalsОбов'язковий параметр. Вказує з якою точністью необхідно округлювати число


Розглянемо слідуючу таблицю Бази Даних.
Таблиця "Products".

IDProductNameSupplierIDUnitPrice
1Chais110 boxes 18
2Chang124 bottles 19
3Aniseed Syrup112 bottles 10
4Cajun Seasoning248 - 6 oz jars 21.35
5Gumbo Mix236 boxes 25Приклад використання SQL-функції ROUND()

    Слідуючий SQL-вираз вибирає назву продукту та округлює значення ціни з таблиці "Products"

SELECT ProductName, ROUND(Price,0) AS RoundedPrice
FROM Products;

Перевір себе тут