SQL-функція NOW()

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Функція NOW() повертає поточне значення дати та часу.

Синтаксис SQL-функції NOW()

SELECT NOW() FROM table_name;

Розглянемо слідуючу таблицю Бази Даних.
Таблиця "Products".

IDProductNameSupplierIDUnitPrice
1Chais110 boxes 18
2Chang124 bottles 19
3Aniseed Syrup112 bottles 10
4Cajun Seasoning248 - 6 oz jars 21.35
5Gumbo Mix236 boxes 25


Приклад використання SQL-функціїNOW()

Слідуючий SQL-вираз вибирає записи: назва продукту та значення ціни на сьогоднішній день з таблиці "Products"

SELECT ProductName, Price, Now() AS PerDate
FROM Products;

Перевір себе тут