SQL-Функція MID()

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Функція MID() застосовується, якщо необхідно вибрати вказану кількість символів з поля таблиці Бази Даних.

Синтаксис SQL-функції MID()

SELECT MID(column_name,start[,length]) AS some_name FROM table_name;

ПараметрПризначення
column_nameОбов'язковий параметр. Поле з якого відбувається вилучення символів
startОбов'язковий параметр. Вказує початок вилучення (розпочинається з 1)
lengthНеобовязковий параметр. Вказує на кількість символів, що вилучаються з поля. Якщо параметр не вказаний, функція MID() повертає залишок тексту


Розглянемо слідуючу Базу Даних.
Таблиця "Customers"(Споживачі).

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57
2Ana TrujilloAna TrujilloConstitucion 2222
3Antonio MorenoAntonio MorenoMataderos 2312
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Berglunds SnabbkopChristina BerglundBerguvsvagen 8


Приклад використання SQL-функції MID()

Слідуючий SQL-вираз вибирає перші 4 символи з колонки "City" таблиці "Customers"

SELECT MID(City,1,4) AS ShortCity
FROM Customers;

Перевір себе тут