SQL-функція MAX()

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


SQL-функція MAX() повертає найбільше значення вибраної колонки.

Синтаксис SQL-функції MAX()

SELECT MAX(column_name) FROM table_name;

Розглянемо слідуючу таблицю Бази Даних.
Таблиця "Products".

IDProductNameSupplierIDUnitPrice
1Chais110 boxes 18
2Chang124 bottles 19
3Aniseed Syrup112 bottles 10
4Cajun Seasoning248 - 6 oz jars 21.35
5Gumbo Mix236 boxes 25


Приклад використання SQL-функції MAX()

Слідуючий SQL-вираз повертає найбільше значення "Price" (Ціни) з таблиці "Products".

SELECT MAX(Price) AS HighestPrice FROM Products;

Перевір себе тут