SQL-функція NOW()

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


SQL-функція FORMAT()

SQL-функція FORMAT() вказує в якому форматі мають бути виведені значення даних.

Синтаксис SQL-функції FORMAT()

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name;

ПараметрПризначення
column_nameОбов'язковий параметр. Поле якому потрібно вказати формат даних
decimalsОбов'язковий параметр. Вказує формат даних


Розглянемо слідуючу таблицю Бази Даних.
Таблиця "Products".

IDProductNameSupplierIDUnitPrice
1Chais110 boxes 18
2Chang124 bottles 19
3Aniseed Syrup112 bottles 10
4Cajun Seasoning248 - 6 oz jars 21.35
5Gumbo Mix236 boxes 25


Приклад використання SQL-функції FORMAT()

Слідуючий SQL-вираз вибирає записи: назва продукту та значення ціни на сьогоднішній день (у форматі YYYY-MM-DD ) з таблиці "Products"

SELECT ProductName, Price, FORMAT(Now(),'YYYY-MM-DD') AS PerDate
FROM Products;

Перевір себе тут