Функція розрахунку середнього значення AVG()

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Синтаксис функції AVG()

SELECT AVG(column_name) FROM table_name

Розглянемо слідуючу Базу Даних.
Таблиця "Products".

IDProductNameSupplierIDUnitPrice
1Chais110 boxes 18
2Chang124 bottles 19
3Aniseed Syrup112 bottles 10
4Cajun Seasoning248 - 6 oz jars 21.35
5Gumbo Mix236 boxes 25


Приклад використання функції AVG()

Слідуючий SQL-вираз отримує середнє значення колонки "Price"(ціни)
з таблиці "Products"

SELECT AVG(Price) AS PriceAverage FROM Products;

Перевір себе тут

Слідуючий SQL-вираз вибирає значення записів "ProductName" та "Price", де ціна вище середньої:

SELECT ProductName, Price FROM Products WHERE Price>(SELECT AVG(Price) FROM Products);

Перевір себе тут