Видалення індексів, таблиці, Бази Даних DROP INDEX, DROP TABLE, та DROP DATABASE

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Індекси, таблиці, Бази Даних можуть бути легко очищені від даних за допомогою SQL-виразу DROP.

SQL-вираз видалення індексів DROP INDEX

Зауважте: Для різних Баз Даних Різний синтаксис, в даному випадку для MySQL:

ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name

SQL-вираз видалення таблиці DROP TABLE

DROP TABLE table_name

SQL-вираз видалення бази даних DROP DATABASE

DROP DATABASE database_name

SQL-вираз видалення даних з таблиці TRUNCATE TABLE

Якщо необхідно видалити всі дані з таблиці, але залишити саму таблицю (пусту) використовується слідуючий синтаксис.

TRUNCATE TABLE table_name