Застосування умови DEFAULT в SQL-виразах

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Застосування умови DEFAULT в SQL-виразах використовується для внесення початкових значень поля даних Бази Даних.
Початкове значення буде встановлене у всі нові записи, якщо інші значення не вказані.


DEFAULT в SQL-виразі при створенні таблиці CREATE TABLE

   Слідуючий SQL-вираз надає для колонки "City" початкове значення при створенні таблиці "Persons".

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
)

Зручно використовувати DEFAULT якщо необхідно внести значення дати, застосовуючи функцію GETDATE():

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
OrderDate date DEFAULT GETDATE()
)

DEFAULT в SQL-виразі при внесенні змін до таблиці ALTER TABLE

Слідуючий SQL-вираз вносить дані колонки "City", коли таблиця "Persons" вже створена.( Для MySQL )

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'SANDNES'

Вилучення умови DEFAULT

ALTER TABLE Persons
ALTER City DROP DEFAULT