SQL-запит створення таблиці CREATE TABLE

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


SQL-запит CREATE TABLE використовується якщо небхідно створити таблицю в Базі Даних.

Таблиці організовані в рядки і стовпці; і кожна таблиця повинна мати назву.

Синтаксис SQL-запиту CREATE TABLE.

CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type(size),
column_name2 data_type(size),
column_name3 data_type(size),
....
);

Параметр column_name вказує ім'я колонки таблиці.

Параметр data_type вказує якого типу параметр буде мати колонки таблиці (тобто varchar, integer, decimal, date, etc.).

Параметр size вказує якої максимальної довжини буде колонка таблиці.

Підказка: Типи даних таблиці

Приклад створення SQL-запиту CREATE TABLE.

CREATE TABLE Persons
(
PersonID int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
);

Перевір себе тут

Колонка PersonID; тип даних int і мають бути цифрові значення.

Колонки LastName, FirstName, Address, та City ; тип даних varchar і має утримувати символьні значення даних, максимальна довжина поля 255 символів.

Пуста таблиця "Persons" буде мати слідуючий вираз:

PersonIDLastNameFirstNameAddressCity

Заповнити таблицю можна використовуючи оператор INSERT INTO