Створення індексів CREATE INDEX в таблиці даних

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Індекси в таблиці забезпечують швидкий та ефективний пошук інформації в таблиці; без необхідності проглядати всю таблицю.
Користувачі не бачать самих індексів, вони лише використовують їх для швидкого пошуку/SQL-запитів.
Зауважте: Оновлення таблиці з індексами займає більше часу чим оновлення таблиці без індексів (індекси також необхідно оновити). Тому створювати індекси необхідно в тому випадку, коли вони насправді потрібні.

SQL-вираз створення індексів CREATE INDEX


Створення індексів в таблиці. Дублювання значеннь допускається.

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

SQL-вираз створення індексів CREATE INDEX

Створення індексів в таблиці. Дублювання значеннь не допускається.

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

Зауважте:. Синтаксис створення індексів різний в різних системах Баз Даних, тому перевіряйте створення індексів в безпосередньо у Вашій Базі Даних.

Приклад створення індексів таблиці

Слідуючий SQL-вираз створює індекс "PIndex" в колонці "LastName" в таблиці даних "Persons" .

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName)

Якщо є необхідність створення індексу для групи колонок, тоді Ви можете перерахувати список колонок в круглих дужках, відділивши назви колонок комою .

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName, FirstName)