Використання індексу AUTO INCREMENT таблиці Бази Даних

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Параметр AUTO INCREMENT дозволяє створювати новий унікальний індекс при внесенні нових даних в таблицю.

Досить часто нам необхідно, щоб автоматично створювався новий унікальний індекс (primary key) кожного разу як лише вносяться нові дані. В такому випадку ми застосовуємо автоматично зростаючий індекс поля даних.

Синтаксис SQL-виразу з параметром AUTO INCREMENT (для MySQL)

В поданому SQL-запиті вказано, що колонка індексу "ID" буде мати параметр AUTO INCREMENT таблиці "Persons":

CREATE TABLE Persons
(
ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
PRIMARY KEY (ID)
)

MySQL використовує ключове слово AUTO_INCREMENT для того, щоб відбувалось автоматичне зростання індексу. За замовчуванням, значення AUTO_INCREMENT розпочинається з 1, і він збільшується на 1 з кожним новим записом. Щоб встановити інше значення поля AUTO_INCREMENT можна застосувати слідуючий вираз:

ALTER TABLE Persons AUTO_INCREMENT=100

З внесенням нових даних в таблицю "Persons" ми не встановлюємо ніяких значень для колонки "ID" (новий унікальний індекс буде створений автоматично)

INSERT INTO Persons (FirstName,LastName)
VALUES ('Lars','Monsen')

З поданому вище SQL-запиті вносяться нові дані в таблицю "Persons".
В колонку "ID" буде автоматично внесено унікальне значення.
В колонку "FirstName" буде внесено "Lars", а в колонку "LastName" буде внесено "Monsen".

Зауважте: Приклади приведені для СКБД MySQL.