Оператор AND & OR в SQL запитах

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


Оператор AND & OR в SQL запитах використовуються, коли необхідно вибрати записи, що задовільняють одному чи декільком умовам.

Оператор AND вибирає записи, якщо обидві умови - перша AND ( і ) друга є правдивими.

Оператор OR вибирає записи, якщо одна з умов - перша OR (або ) друга є правдивими.

Приклад вибірки колонки даних за допомогою оператора AND

    Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх споживачів з країни "Germany" і (AND) міста "Berlin" .

Приклад:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND City='Berlin';

Перевір себе тут

Приклад вибірки колонки даних за допомогою оператора OR

Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх споживачів з міста "Munchen" або (OR) міста "Berlin" .

Приклад:
SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin'
OR City='Munchen';

Перевір себе тут

Поєднання операторів AND &OR

Ви можете також поєднувати AND &OR (використовуючи круглі скобки для формування виразу умови). Представлений нижче вираз вибирає з таблиці "Customers" всіх споживачів з країни "Germany" AND і міста, що має бути "Berlin" або OR міста "Munchen".

Приклад:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND (City='Berlin' OR City='Munchen');

Перевір себе тут