Псевдонім Aliases (AS) в SQL-запиті

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


SQL-запит Aliases (AS) використовується, якщо необхідно дати для таблиці чи колонки записів даних тимчасове ім'я. В основному псевдонім використовується, щоб надати для таблиці (колонки) більш зрозуміле ім'я.

Синтаксис використання оператора SQL-запит Aliases (AS) для колонки.

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;

Синтаксис використання оператора SQL-запит Aliases (AS) для таблиці.

SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name;

База Даних Demo

Для зразка використаємо добре відому :) Базу Даних Northwind .
Нижче представлений зразок таблиці "Customers" (Споживачі):

Розглянемо слідуючу таблицю Бази Даних.
Таблиця "Customers"(Споживачі).

IDCustomerNameContactNameAddress
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57
2Ana TrujilloAna TrujilloConstitucion 2222
3Antonio MorenoAntonio MorenoMataderos 2312
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.
5Berglunds SnabbkopChristina BerglundBerguvsvagen 8Таблиця замовлень "Orders":

IDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
103545881996-11-143
10355461996-11-151
103568661996-11-182

Приклад перейменування колонки таблиці

Представлений нижче задає тимчасове імя для двух колонок CustomerName та ContactName з таблиці "Customers".
Зауважте:
: Цей запит вимагає двойні кавички чи квадратні скобки, якщо є необхідність щоб поле було пустим.

SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person]
FROM Customers;

Перевір себе тут

В наступному SQL-запиті ми обєднуємо чотири колонки (Address, City, PostalCode, і Country) та надаємо їм тимчасове імя "Address":

SELECT CustomerName, Address+', '+City+', '+PostalCode+', '+Country AS Address
FROM Customers;

Перевір себе тут

Зауважте:: Щоб даний вираз працював в Ситемі MySQL необхідно вираз записати:

SELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',City,', ',PostalCode,', ',Country) AS Address
FROM Customers;


Приклад перейменування таблиці

Слідуючий SQL-вираз вибирає всі замовлення з таблиці "Customers" з CustomerID=4 (Around the Horn). Ми використаємо таблиці "Customers", "Orders" та надамо їм тимчасові імена "c" та "o" відповідно.
(застосуємо скорочену форму запису SQL-виразу)

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o
WHERE c.CustomerName="Around the Horn" AND c.CustomerID=o.CustomerID;

Перевір себе тут

SQL-вираз без псевдоніму

SELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName="Around the Horn" AND Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;

Перевір себе тут

Псевдоніми можуть бути корисні у випадках:
- Більше ніж одна таблиця приймає участь в SQL-запиті;
- Використовуються функції;
- Колонки занадто великі та які тяжко прочитати;
- Необхідно дві чи більше колонок звести в одну.