PHP MySQLi Functions

Функція PHP mysqli fetch_object()

Матеріал представлений на сторінці за w3schools та php.net ресурсами.

Загальна інформація

Основи

Документація php mysqli_fetch_object().

Fetch_object() належить методу класу mysqli_result.

PHP fetch_array() повертає рядок результуючої вибірки даних як обєкт.


Доречним буде переглянути матеріал за даною тематикою: результуюча вибірка та асоціативний масив.

Синтаксис

Синтаксис функції fetch_object():

object mysqli_result::fetch_object([ string $class_name = "stdClass"[, array $params]] )


Параметри функції:
$class_name - Імя класу, встановлює властивості обєкту. Якщо не вказується, то встановлюється попередньо визначений клас stdClass.
$params - Необовязковий масив параметрів, що передається для конструктору class_name обєкту.

Функція fetch_object() може бути виконана, як в об'єктно-орієнтовному стилі програмування, так і в процедурному стилі програмування.


Наприклад, застосуємо скрипт в ООП:

<?php
/*створюємо обєкт $db звязку з сервером БД*/
$db = new mysqli ("host", "user""pass""DB");

/*SQL-запит SELECT вибірки даних із таблиці БД*/
$query "SELECT Name, CountryCode FROM City";

if (
$result $db->query($query)) {

    
/* fetch object array */
    
while ($obj $result->fetch_object()) {
        
printf ("%s (%s)\n"$obj->Name$obj->CountryCode);
    }

    
/* Очищуємо результуючу вибірку даних */
    
$result->close();
}

/*закриваємо зєднання із сервером БД*/
$db->close();
?>


Або зразок процедурного стилю:

<?php
/* зєднуємось із БД */
<?php
$db 
mysqli_connect("host""user""pass""db"); $query "SELECT Name, CountryCode FROM City";

if (
$result mysqli_query($db$query)) {

    
/* Дістаємо асоціативний масив */
    
while ($obj mysqli_fetch_object($result)) {
        
printf ("%s (%s)\n"$obj->Name$obj->CountryCode);
    }

    
/* Очищаємо результуючу вибірку даних */
    
mysqli_free_result($result);
}

/* Закриваємо зєднання */
mysqli_close($db);
?>

Приклад застосування функції fetch_object()

<?php
$db = new mysqli ("host", "user""pass""DB");
$query= "SELECT * FROM My_Test";
$result  $db->query($query);
$result->data_seek(2);
/* Створюємо обєкт із рядка */
$row $result->fetch_object();
echo $obj->id,$obj->Name,$obj->profession;
$result->free_result();
$db->close();
?>

Результат:


3 Olya Secretary