PHP MySQLi Functions

Функція PHP mysqli_fetch_array()

Матеріал представлений на сторінці за w3schools та php.net ресурсами.

Загальна інформація

Основи

Документація php mysqli_fetch_array()

Fetch_array() належить методу класу mysqli_result

PHP fetch_array() дістає ряд даних як асоціативний масив, можливий варіант числового індексу масиву даних, а також застосування обох варіантів - асоціативного та числового.


Доречним буде переглянути матеріал за даною тематикою: результуюча вибірка та асоціативний масив.

Синтаксис

Якщо брати документацію, то fetch_array() має синтаксис на зразок (ООП):

mixed mysqli_result::fetch_array ([ int $resulttype = MYSQLI_BOTH ] )

де mixed вказує, що метод повертає дані різного типу.

Необовязковий параметр $resulttype вказує в якому форматі повертати асоціативний масив, можна вказати такі варіанти:
- MYSQLI_ASSOC - асоціативний,
- MYSQLI_NUM - числовий,
- MYSQLI_BOTH - обидва попередні варіанти.

Функція fetch_array() може бути виконана, як в об'єктно-орієнтовному стилі програмування, так і в процедурному стилі програмування.


Наприклад, застосуємо скрипт в ООП:

/*створюємо обєкт $db звязку з сервером БД*/
$db = new mysqli ("host", "user""pass""DB");

/*SQL-запит SELECT вибірки даних із таблиці БД*/
$query "SELECT Name, CountryCode FROM City ORDER by ID LIMIT 3";
$result $db->query($query);

/* Числовий масив */
$row $result->fetch_array(MYSQLI_NUM);
printf ("%s (%s)\n"$row[0], $row[1]);

/* Асоціативний масив */
$row $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
printf ("%s (%s)\n"$row["Name"], $row["CountryCode"]);

/* Асоціативний та числовий масив */
$row $result->fetch_array(MYSQLI_BOTH);
printf ("%s (%s)\n"$row[0], $row["CountryCode"]);

/* Очищуємо результуючу вибірку даних */
$result->free_result();

/*закриваємо зєднання із сервером БД*/
$db->close();
?>


Або зразок процедурного стилю:

/* зєднуємось із Бд */
<?php
$db 
mysqli_connect("host""user""pass""db"); // Отримуємо результуючу вибірку даних $query="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname"; $result=mysqli_query($db,$query); /* Числовий масив */ $row=mysqli_fetch_array( $result,MYSQLI_NUM);
printf( "%s (%s)\n",$row[0],$row[1]); /* Асоціативний масив */ $row=mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC); printf ("%s (%s)\n",$row["Lastname"],$row["Age"]); /* Очищуємо результуючу вибірку даних */
mysqli_free_result($result);

/* закриваємо зєднання з БД */
mysqli_close($db);
?>