PHP MySQLi Functions

Функція PHP mysqli_commit()

Матеріал представлений на сторінці за w3schools ресурсом.

Загальна інформація

Документація php mysqli commit

PHP mysqli_commit() виконує поточну транзакцію SQL запиту до БД.

Синтаксис

Функція mysqli_commit() може бути виконана як в об'єктно-орієнтовному стилі програмування, так і в процедурному стилі програмування.

Наприклад, застосуємо скрипт в ООП:

$mysqli = new mysqli("host", "user", "pass", "DB");
// деякий можливий код
$mysqli->commit();

Або зразок процедурного стилю:

$link = mysqli_connect("host", "user", "pass", "DB");
// деякий можливий код
mysqli_commit($link);

Функція mysqli_commit() виконує поточну транзакцію до серверу Бази Даних.

Функція повертає значення TRUE у випадку успішного виконання транзакції, та повертає значення FALSE у випадку помилки під час виконання роботи функції.Розглянемо скрипт:
- З'єднуємось із БД;
- вимикаємо автоматичне виконання транзакцій до БД;
- виконуємо ряд запитів;
- виконуємо транзакцію запитів за допомогою mysqli_commit;
- закриваємо зєднання з БД.<?php
$con=mysqli_connect("host","user","pass","db");

// встановлюємо autocommit off
// вимикаємо автоматичну передачу даних
mysqli_autocommit($con,FALSE);

// Вносимо деякі значення
mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName,LastName,Age)
VALUES ('Peter','Griffin',35)");
mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName,LastName,Age)
VALUES ('Glenn','Quagmire',33)");

// Виконуємо транзакцію
mysqli_commit($con);

// закриваємо з'єднання з базою даних
mysqli_close($con);
?>


Суттєво! Застосування mysqli_commit виконується в парі з mysqli_autocommit.

Переглянути функцію mysqli_autocommit()