Демо jQery Ajax інтерактивна сторінка
English Quiz

- Розпочнемо тест?

Спробуйте вказати максимальну кількість коректних відповідей перекладу пари слів за 30 секунд...

Наприклад,
правильна відповідність пари слів:
"explore - досліджувати"
неправильна відповідність:
"explore - турбувати"

women for english word quiz
              
можна використовувати клавіші "вліво", "вправо"

Слова тесту

Conclude Висновок
Explore Досліджувати
Retrieve Витягувати
Consider Pозглядати
Comprise Bключати
Establish Bстановити
Recieve Отримувати
Explain Пояснювати
Customize Hалаштувати
Decide Вирішувати
Scratch Шкрябати
Handle Oбробляти
Violation Порушення
Compare Порівнювати
Suit Пасувати
Offer Пропонувати
Stuck Застрягати
Afford Надавати
Skip Пропускати
Avoid Уникати
Stick Приліпати
Instruct Вчити
Survey Огляд
Persist Наполягати
Remark Помічати
Refuse Відмовляти
Retreat Відступати
Vanish Зникати
Pour Наливати
Encourage Заохочувати
Capture Захоплення
Occur Траплятися
Alter Змінювати
Approval Схвалення
Enchant Зачаровувати
Obstruct Перешкоджати
Annoy Дратувати
Attempt Пробувати