Інтерактивне Опитування

Навчальний матеріал взято з ресурсу w3schools.com

липень 2015 рок

Зміст

Реалізація опитування засобами AJAX

Слідуючий приклад демонструє роботу AJAX, коли відображаються результати опитування без подальшого перезавантаження блоку опитування.

Вам подобається застосування AJAX в PHP?

Так:
Ні:Пояснення роботи AJAX на стороні HTML сторінки.

Коли користувач вибирає опції опитування, то виконується функція "getVote()".
Функція активується подією "onclick".

<html>
<head>
<script>
function getVote(int) {
  if (window.XMLHttpRequest) {
    // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  } else {  // code for IE6, IE5
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  xmlhttp.onreadystatechange=function() {
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
      document.getElementById("poll").innerHTML=xmlhttp.responseText;
    }
  }
  xmlhttp.open("GET","poll_vote.php?vote="+int,true);
  xmlhttp.send();
}
</script>
</head>
<body>

<div id="poll">
<h3>Вам подобається застосування AJAX в PHP??</h3>
<form>
Так:
<input type="radio" name="vote" value="0" onclick="getVote(this.value)">
<br>Ні:
<input type="radio" name="vote" value="1" onclick="getVote(this.value)">
</form>
</div>

</body>
</html>

Декілька слів про роботу скрипта "getVote()":

  • Створює об'єкт XMLHttpRequest.
  • Створює функцію, що виконується за умови готовності серверу.
  • Відправляє дані на сервер до php-обробника.
  • Зауважте параметр (vote) додається до URL адреси з контентом "так" чи "ні" вибору користувача.

PHP файл

Php-скрипт на сервері, що обробляє запит Javascript, має імя "poll_vote.php".

<?php
$vote = $_REQUEST['vote'];

//Отримуємо контент з текстового файлу
$filename = "poll_result.txt";
$content = file($filename);

//зберігаємо контент в масив
$array = explode("||", $content[0]);
$yes = $array[0];
$no = $array[1];

if ($vote == 0) {
  $yes = $yes + 1;
}
if ($vote == 1) {
  $no = $no + 1;
}

//вносимо результат голосування до текстового файлу
$insertvote = $yes."||".$no;
$fp = fopen($filename,"w");
fputs($fp,$insertvote);
fclose($fp);
?>

<h4>Результат опитування:</h4>
<table>
<tr>
<td>Yes:</td>
<td>
<img src="poll.gif"
width='<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>'
height='20'>
<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
<tr>
<td>No:</td>
<td>
<img src="poll.gif"
width='<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>'
height='20'>
<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
</table>

Якщо Javascript-скрипт надсилає дані до Php-обробника, то відбувається слідуюче:

- Php отримує контент текстового файлу "poll_result.txt".
- Скрипт зберігає контент файлу в змінних та додає одиницю відповідно до вибраного опитування.
- Зберігає дані в текстовому файлі "poll_result.txt".
- Виводить графічну репрезентацію результатів опитування.

Текстовий файл

Дані опитування зберігаються в тестовому файлі (poll_result.txt).

Дані зберігаються за таким зразком:

0||0

Перша цифра представляє опитування "Так", відповідно друга кількість голосів "Ні".

<<Знайомство з AJAX та Пошук