AJAX та PHP

Навчальний матеріал взято з ресурсу w3schools.com

AJAX можна застосовувати для інтерактивного зв'язку з скриптом PHP.

липень 2015 рок

Зміст

Приклад застосування AJAX та PHP

Слідуючий приклад, демонструє взаємодію веб-сторінки з сервером, коли користувач вводить символи в пошуковому полі.

Введіть ім'я в пошуковому полі:

Ім'я:

Пошукові пропозиції:

Пояснення роботи AJAX

В прикладі вище, коли користувач вводить символи імені в полі вводу, виконується функція "showHint()"

Функція активується, як лиш відбувається введення символу в поле пошуку, подія onkeyup.

Зразок коду:

<html>
<head>
<script>
function showHint(str) {
    if (str.length == 0) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
        return;
    } else {
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
                document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseText;
            }
        }
        xmlhttp.open("GET", "gethint.php?q=" + str, true);
        xmlhttp.send();
    }
}
</script>
</head>
<body>

<p><b>Введіть ім'я в пошуковому полі:</b></p>
<form>
Ім'я: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
</form>
<p>Пошукові пропозиції: <span id="txtHint"></span></p>
</body>
</html>

Декілька слів про роботу коду:

Спочатку перевіряється чи поле вводу є пустим (str.length == 0). Якщо так, то очищається txtHint контент і виконується вихід з функції.

Якщо ж поле вводу не пусте, то виконуються слідуючі операції:

- Створюється обєкт XMLHttpRequest
- Створюється функція, що виконується за умови готовності серверу
- Відправляється запит до файлу php (gethint.php) на сервер
- Варто звернути увагу, що параметр q добавляється до URL-адреси; gethint.php?q="+str
- Змінна str утримує значення з поля введення.

PHP-обробник- "gethint.php"

PHP файл перевіряє масив імен, і повертає відповідне ім'я до браузера:

<?php
//// масив імен
$a[] = "Anna";
$a[] = "Brittany";
$a[] = "Cinderella";
$a[] = "Diana";
$a[] = "Eva";
$a[] = "Fiona";
$a[] = "Gunda";
$a[] = "Hege";
$a[] = "Inga";
$a[] = "Johanna";
$a[] = "Kitty";
$a[] = "Linda";
$a[] = "Nina";
$a[] = "Ophelia";
$a[] = "Petunia";
$a[] = "Amanda";
$a[] = "Raquel";
$a[] = "Cindy";
$a[] = "Doris";
$a[] = "Eve";
$a[] = "Evita";
$a[] = "Sunniva";
$a[] = "Tove";
$a[] = "Unni";
$a[] = "Violet";
$a[] = "Liza";
$a[] = "Elizabeth";
$a[] = "Ellen";
$a[] = "Wenche";
$a[] = "Vicky";

// отримуємо параметр q з URL
$q = $_REQUEST["q"];

$hint = "";

// вибираємо всі підказки з масиву, за умови що $q не пустий ""
if ($q !== "") {
    $q = strtolower($q);
    $len=strlen($q);
    foreach($a as $name) {
        if (stristr($q, substr($name, 0, $len))) {
            if ($hint === "") {
                $hint = $name;
            } else {
                $hint .= ", $name";
            }
        }
    }
}

// Виводимо "відповідності до символу не знайдено :)", якщо не має підказки або виводимо правильне значення
echo $hint === "" ? "відповідності до символу не знайдено :)" : $hint;
?>

<<Знайомство з AJAX

AJAX та Бази Даних>>