AJAX та Database

Навчальний матеріал взято з ресурсу w3schools.com

AJAX можна застосовувати для інтерактивного зв'язку з даними Бази Даних.

липень 2015 рок

Зміст

Приклад застосування зв'язку AJAX з Database

Слідуючий приклад, демонструє взаємодію веб-сторінки з сервером, коли необхідно отримати дані з бази даних.


Інформація про персону буде тут...

Пояснення роботи коду - MySQL Database

Таблиця user Бази Даних, що використовується в прикладі має вигляд:

id FirstName LastName Age Hometown Job
1 Peter Griffin 41 Quahog Brewery
2 Lois Griffin 40 Newport Piano Teacher
3 Joseph Swanson 39 Quahog Police Officer
4 Glenn Quagmire 41 Quahog Pilot

Пояснення роботи AJAX

В прикладі, що поданий вище, коли користувач вибирає персону із випадаючого списку форми, виконується функція "showUser()".

Функція активується, як лиш відбувається подія onchange.

Зразок коду:

<html>
<head>
<script>
function showUser(str) {
    if (str == "") {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
        return;
    } else {
        if (window.XMLHttpRequest) {
            // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
            xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        } else {
            // code for IE6, IE5
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
                document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseText;
            }
        }
        xmlhttp.open("GET","getuser.php?q="+str,true);
        xmlhttp.send();
    }
}
</script>
</head>
<body>

<form>
<select name="users" onchange="showUser(this.value)">
  <option value="">Виберіть персону:</option>
  <option value="1">Peter Griffin</option>
  <option value="2">Lois Griffin</option>
  <option value="3">Joseph Swanson</option>
  <option value="4">Glenn Quagmire</option>
  </select>
</form>
<br>
<div id="txtHint"><b>Інформація про персону буде тут...</b></div>

</body>
</html>

Декілька слів про роботу коду:

Спочатку перевіряється чи вибрана персона із списку (str == ""). Якщо вибору не було, очищається контент змінної txtHint та завершується робота функції.

Якщо ж вибрана персона із списку, то виконуються слідуючі операції:

- Створюється обєкт XMLHttpRequest
- Створюється функція, що виконується за умови готовності серверу
- Відправляється запит до файлу php (getuser.php) на сервер
- Варто звернути увагу, що параметр q добавляється до URL адреси (з контентом із випадаючого списку).

PHP-обробник- "getuser.php"

Php-обробник на сервері, до якого звертається javascript, має назву getuser.php:

Код php-скрипту getuser.php виконує запит до Бази Даних MySQLi, та повертає результатуючу вибірку даних, формуючи html-сторінку.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

table, td, th {
    border: 1px solid black;
    padding: 5px;
}

th {text-align: left;}
</style>
</head>
<body>

<?php
$q = intval($_GET['q']);

$con = mysqli_connect('localhost','username','password','my_db');
if (!$con) {
    die('Could not connect: ' . mysqli_error($con));
}

mysqli_select_db($con,"ajax_demo");
$sql="SELECT * FROM user WHERE id = '".$q."'";
$result = mysqli_query($con,$sql);

echo "<table>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Age</th>
<th>Hometown</th>
<th>Job</th>
</tr>";
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['Age'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['Hometown'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['Job'] . "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
mysqli_close($con);
?>
</body>
</html>

Пояснення:


1. Php виконує з'єднання з сервером Бази Даних.
2. Вибираються дані персони.
3. Створюється таблиця з даними вибраної персони, відправляється сформована таблиця в область "txtHint".<<Знайомство AJAX з PHP

Знайомство AJAX з XML>>