Головна    Статті    Карта    Зв'язок   
двійкова система

Що таке Біт та Байт інформації?

Біт (англ. bit, переклад: шматочок) — мінімальна одиниця кількості інформації, яка дорівнює одному двійковому розряду, який може бути рівним одному з двох значень/станів (0 або 1), застосовуваних для представлення даних у двійковій системі числення. Англійською двійковий знак звучить як binary digit.

Скорочено виходить bit (біт). Число бітів пам'яті ЕОМ визначається максимальною кількістю двійкових цифр, які в ній вміщуються.

Число бітів даних — це кількість двійкових розрядів, в яких вони записані.

8 бітів дорівнюють одному байту.

Байт (англ. byte) — одиниця виміру обсягу даних. Найменша адресована одиниця пам'яті ЕОМ. Містить 8 бітів.

Для вимірювання обсягу даних також використовують похідні терміни, що утворюються додаванням префіксу. Іноді на практиці (переважно в сфері інтернет-послуг та виробництві накопичувачів інформації) через плутанину двійкових префіксів з десятковими відношення похідних одиниць до основної відрізняється від прийнятих в програмуванні, що призводить до похибок при обчисленні:


   Кількість байтів
1 кілобайт (кб) = 2 10 байт = 1024, а не 1000 байт.
1 мегабайт (Мб) = 2 20 байт = 1048576 байт = 1024 кілобайт, а не 1000.000 байт.
1 гігабайт (Гб) = 2 30 байт,
1 террабайт (Тб) = 2 40 байт і т.д.